مطالبی در مورد مشاغل رشته های فنی و حرفه ای
 رشته ی صنايع غذايي

 

غذا بعنوان يكي از اساسي ترين نيازهاي بشري در طول تاريخ مطرح بوده كه اين نيـاز باتوجـه به رشـد سـريـع جمعيـت و تنوع ذائقه بشري ابعاد وسيعي در دنيـاي امروز به خود گرفته است. علم صنايع غذايي نيز با توجه به اين مهم تبديل به يكي از علوم اساسي و مورد نياز جامعه شده كه دامنه ي آن از تهيه، پخت، تـدارك، نگهـداري، بستــه بنـدي تا مصـرف مـواد غـذايي را در بـر ميگيرد كه صنايع وابسته به آن در صنعت نيز بسيار مي باشد.

بدين جهت و با توجه به تربيت نيروهـاي كاردان در اين زمينه ي تأسيس رشته ي صنـايـع غـذايي به يكي از اولـويت هاي مهـم در آموزش كشاورزي تبديل شده است و با توجه به هزينه هاي بالاي آن بطور محدود در سطح كشور در چند استان ايجاد شده است .

هنرجويان اين رشته با مباحثي نظير: اصول كنترل كيفيت مواد غذايي، ماشينهاي صنايع غذايي، سردخانه وانبار، فرآورده هاي دامي، فراورده هاي گياهي، ميكروبيولوژي و... آشنا مي شوند.

در ضمن زمينه هاي شغلي رشته مذكور عبارت است از:

۞ تكنسين كنترل كيفي كارخانجات مواد غذايي

۞ تكنسين كارخانجات فراورده هاي دامي

۞ تكنسين كارخانجات فراورده هاي گياهي

۞ تكنسين آزمايشگاههاي ميكروبيولوژي كارخانجات صنايع غذايي

۞ تكنسين پخت غذا و كليه واحدهاي مرتبط تواناييهاي لازم:

هنرجوي علاقهمند به اين رشته بايدخلاق وعلاقهمند به مباحث گسترده و متنوع صنايع غذايي باشد و درس شيمي نيز توانمند باشد و به بوي مواد غذايي و شيميايي حساس نباشد.

زمينه هاي شغلي رشته مذكور عبارت است از:

۞ تكنسين كنترل كيفي كارخانجات مواد غذايي

۞ تكنسين كارخانجات فراورده هاي دامي

۞ تكنسين كارخانجات فراورده هاي گياهي

۞ تكنسين آزمايشگاههاي ميكروبيولوژي كارخانجات صنايع غذايي

۞ تكنسين پخت غذا و كليه واحدهاي مرتبط

۞ و ...

نحوه ادامه تحصيل هنرجويان:

كليه هنرجويان شاخه فني حرفه اي و كاردانش، پس از پايان دوره سه ساله و اخذ ديپلم مي توانند به طرق ذيل در سطوح بالاتر ادامه تحصيل دهند:

1- بدون گذراندن دوره پيش دانشگاهي در آزمون سراسري دوره كارداني پيوسته شركت نموده و پس از احراز قبولي در يكي از آموزشكده هاي فني حرفه اي سراسركشور ادامه تحصيل داده و موفق به اخذ مدرك كارداني شوند.

2- بدون گذراندن دوره ي پيش دانشگاهي در آزمون ورودي آموزشكده هاي وابسته به دانشگاه جامع تكنولوژي (علمي_ كاربردي)شركت نموده و پس از احراز قبولي ادامه تحصيل داده و موفق به اخذ مدرك كارداني شوند.

3- بدون گذراندن دوره پيش دانشگاهي در آزمون سراسري دانشگاه آزاداسلامي شركت نموده و پس از احراز قبولي، در دوره كارداني پيوسته ادامه تحصيل داده و موفق به اخذ مدرك كارداني شوند.

4- در آزمون تغيير رشته يكي از دوره هاي پيش دانشگاهي هنر،علوم رياضي، علوم تجربي،علوم انساني و علوم و معارف اسلامي شركت نموده وپس از احراز قبولي،دوره ي مذكور را گذرانده و سپس ازطريق آزمون سراسري دانشگاه هاي دولتي و آزاد اسلامي ادامه تحصيل داده و موفق به اخذ مدرك كارشناسي شوند.

5- فارغ التحصيلان تعدادي از رشته هاي كارداني پيوسته فني و حرفه اي كه دوره كارشناسي ناپيوسته رشته تحصيلي آنان مصوب گرديده است،مي توانند در آزمون ورودي مربوط شركت نموده و پس از احراز قبولي، دردانشگاه هاي طرف قرارداد وزارت آموزش وپرورش ادامه تحصيل داده و موفق به اخذ مدرك كارشناسي شوند.

6- كليه فارغ التحصيلان دوره كارداني پيوسته، مي توانند بدون گذراندن دوره پيش دانشگاهي درازمون سراسري دانشگاه هاي دولتي و آزاد اسلامي شركت نموده و پس از احراز قبولي ادامه تحصيل دهند.

آموزشکده های فنی و حرفه ای سراسر کشور

روزانه

صنایع غذائی -کنترل کیفیت مواد غذائی

مردارومیه2-شهریار-نیشابور

زنارومیه-نیشابور

شبانه

صنایع غذائی -کنترل کیفیت مواد غذائی

مردارومیه2

زنارومیه

 

هنرستانهای پسرانه

نجف آباد(شهید پارسا)

هنرستانهای دخترانه

--------------------------

منابع آزمون تعداد سؤال

شیمی(2)و آزمایشگاه 10

میکروبیولوژی 10

تغذیه و بهداشت مواد غذایی 10

اصول کنترل کیفیت 10

فراورده های دامی- 20

فراورده های گیاهی

|+| نوشته شده توسط محسن رضازاده در سه شنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۱  |
 
 
بالا